17.3. HTX SX KINH DOANH NÔNG SẢN THANH NGUYỄN

Địa chỉ: Xã Ninh Nhất, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Mắm tép chưng thịt

Last updated