16.30. CÔNG TY TNHH CƯỜNG TÂN

Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thực phẩm

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Gạo

Last updated