7.8. HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HOẠT

Địa chỉ: Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Vải, tơ , lụa dệt thủ công

Last updated