8.22. XƯỞNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOÀNG MINH

Địa chỉ: Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Mây, tre

Last updated