(2029) Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: sơn mài,...

Quý khách có thể tham khảo các doanh nghiệp sau:

1. Cơ sở hương nhang sạch Từ Bi Hương

page8.15. CƠ SỞ HƯƠNG NHANG SẠCH TỪ BI HƯƠNG

2. Cơ sở sản xuất Nguyễn Thu Phương

page8.24. CƠ SỞ SX NGUYỄN THU PHƯƠNG

3. Cơ sở Thảo Nguyên Hương

page8.20. CƠ SỞ THẢO NGUYÊN HƯƠNG

Last updated