8.19. CƠ SỞ THÊU TAY TRUYỀN THỐNG ĐỖ VĂN SƠN

Địa chỉ: Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Thêu tay

Last updated