3.1. HỘ KD CƠ SỞ MUỐI SẠCH TÂN TIẾN

Địa chỉ: Xã Trí Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm, mắm tôm, tương hạt…

Last updated