1.1. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG THẢO

Địa chỉ: Xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế tạo cơ khí

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Xe rùa

Last updated