4.17. HỢP TÁC XÃ TRÀ ĐỨC AN (TRÀ THẢO MỘC TUỆ AN)

Địa chỉ: Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Trà

Last updated