5.3. HỢP TÁC XÃ LƯỜNG THỊ ỌI

Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, lạp sườn

Last updated