2.1. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH

Địa chỉ: Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ cây nghệ

Last updated