14.3. HỢP TÁC XÃ NẬM DÙ

Địa chỉ: Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Mật ong

Last updated