14.1. HỘ KINH DOANH VIỆT MOUNTAINS

Địa chỉ: Xã Tả Phìn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Rượu hoa quả, tinh dầu hoa hồng

Last updated