16.3. HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN BÁCH CỐC

Địa chỉ: Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Dấm các loại

Last updated