9.1. CÔNG TY TNHH ĐÚC ĐỒNG TRUYỀN THỐNG ĐÔNG SƠN CHÈ ĐÔNG

Địa chỉ: Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Đồng mỹ nghệ

Last updated