14.4. HTX NÔNG SẢN DƯỢC LIỆU MẠNH HƯƠNG

Địa chỉ: Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ Củ nghệ, sắn dây

Last updated