16.13. HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DŨNG

Địa chỉ: Xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Dầu lạc, dầu vừng

Last updated