18.2. CÔNG TY CP NƯỚC MẮM CÁI RỒNG VÂN ĐỒN

Địa chỉ: Xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm

Last updated