1.5. HKD NGỌC BÍCH

Địa chỉ: Ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước cốt dâu tằm

Last updated