9.3. HTX TCMN TÂN THỌ

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tân Thọ, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Last updated