4.7. HỢP TÁC XÃ HỒ TIÊU HỮU CƠ LỘC QUANG

Địa chỉ: Xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt tiêu

Last updated