19.2. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN CƠ THIÊN THUẬN

Địa chỉ: Xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất động cơ điện, máy móc phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Máy thái bèo, máy băm cỏ chuối, máy tuốt lạc, máy bơm nước, máy tách ngô

Last updated