3.7. HỘ KINH DOANH SÁNG LỢI PHÚ QUỐC

Địa chỉ: Xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Muối tiêu chanh, tiêu sọ trắng, tiêu chín tươi ngào đường

Last updated