5.2. HỢP TÁC XÃ ONG MẬT ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Đội 10, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các loại mật ong, bánh tổ,...

Last updated