13.8. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG SƠN

Địa chỉ: Thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Rượu men lá người Dao

Last updated