10.1. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỶ SẢN SƠN HẢI

Địa chỉ: Xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm các loại

Last updated