9.4. HỢP TÁC XÃ SX & TM THUỶ SẢN XUYÊN VIỆT

Địa chỉ: Xã Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các loại xốt

Last updated