8.35. CƠ SỞ GỐM SỨ NGUYỄN GIA

Địa chỉ: Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Gốm sứ

Last updated