16.6. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUYẾT TIẾN

Địa chỉ: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Cơ khí chế tạo

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Xe rùa, Máy trộn bê tông, Bồn trộn bê tông thương phẩm

Last updated