13.1. CÔNG TY TNHH MTV OCEAN LINE

Địa chỉ: Thôn Pá Phiềng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Dầu sở xứ Lạng

Last updated