8.34. CÔNG TY TNHH SHONAN VIỆT NAM

Địa chỉ: Xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Làn mây sợi nhựa phân hủy

Last updated