13.6. CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG LIÊN MC

Địa chỉ: Thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Macadamia Hoàng Liên

Last updated