3.5. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN

Địa chỉ: Xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thủy sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm

Last updated