2.5. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC PHONG

Địa chỉ: Tiểu khu công nghiệp xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Đèn đan tre, ...

Last updated