4.1. HTX GỖ MỸ NGHỆ ANH SƠN

Địa chỉ: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực hoạt động: thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Gỗ mỹ nghệ.

Last updated