4.11. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THỊNH

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt điều lụa rang muối

Last updated