16.24. CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Thôn Hậu Bồi Tây, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Muối tôm

Last updated