11.3. HỢP TÁC XÃ ĐÀ GIANG ECO

Địa chỉ: Xóm Điêng Lựng, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Cá sạch Sông Đà (sơ chế và chế biến sâu)

Last updated