1.3. HTX SX CÂY DƯỢC LIỆU LỰU CHANH

Địa chỉ: Xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Trà hoa vàng

Last updated