9.3. HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VƯỢNG

Địa chỉ: Xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến gỗ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Gỗ mỹ nghệ

Last updated