2.2. CƠ SỞ SX VÀ KD TRẦM HƯƠNG TUYẾT SƠN

Địa chỉ: 35C Trương Vĩnh Kỳ, Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ trầm hương

Last updated