4.5. CÔNG TY TNHH CAO TUYỀN

Địa chỉ: Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Bún khô

Last updated