4.1. HỢP TÁC XÃ TÂM HÒA

Địa chỉ: Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thịt gia súc

Gian hàng ảo của công ty:

Trải nghiệm gian hàng trên hội chợ ảo tại đây

Sản phẩm tiêu biểu: Lạp sườn, thịt lợn xông khói

Last updated