8.23. CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOA SƠN

Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Mây tre đan

Last updated