HỘI CHỢ TRIỂN LÃM EXPO 2023

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn 2023 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn500m2 dành cho khu vực triển lãm. Với sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 46/63 tỉnh, thành phố tham dự. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn 2023 hứa hẹn là nơi kết nối giao thương và mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở CNNT.

Giới thiệu chung

Phân loại sản phẩm theo ngành kinh tế

Giới thiệu doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Expo